കുമരപർവത ട്രെക്ക്!!

സൽമാൻ ഫേസ്ബുകിൽ സഞ്ചാരി ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള അൽത്താഫ് വി. ജെ യുടെ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ തൊടങ്ങിയ ആഗ്രഹം ആണ് കുമരപർവത കേറണമെന്ന്.. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബുധനാഴ്ച സൽമാനോട് പോയാലോ എന്ന്...

Trave;

കുമരപർവത ട്രെക്ക്!!

സൽമാൻ ഫേസ്ബുകിൽ സഞ്ചാരി ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള അൽത്താഫ് വി. ജെ യുടെ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ തൊടങ്ങിയ ആഗ്രഹം ആണ് കുമരപർവത കേറണമെന്ന്.. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബുധനാഴ്ച സൽമാനോട് പോയാലോ എന്ന്...

മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന മൂന്നാർ മലനിരകളിലേക്ക് ചങ്കന്മാരുമായി ഒരു ചിന്ന ബുള്ളറ്റ് റൈഡ്

 കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നാലും അതെ പോലെ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാറിൽ പെയ്യുന്ന മഞ്ഞു മഴ കാണാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് സഞ്ചാരി. ഒന്നും നോക്കിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഒത്തുവരുന്ന ദിവസങ്ങൾ...

Entertainment

കുമരപർവത ട്രെക്ക്!!

സൽമാൻ ഫേസ്ബുകിൽ സഞ്ചാരി ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള അൽത്താഫ് വി. ജെ യുടെ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ തൊടങ്ങിയ ആഗ്രഹം ആണ് കുമരപർവത കേറണമെന്ന്.. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബുധനാഴ്ച സൽമാനോട് പോയാലോ എന്ന്...

GADGETS

shameer

മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന മൂന്നാർ മലനിരകളിലേക്ക് ചങ്കന്മാരുമായി ഒരു ചിന്ന ബുള്ളറ്റ് റൈഡ്

 കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നാലും അതെ പോലെ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാറിൽ പെയ്യുന്ന മഞ്ഞു മഴ കാണാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് സഞ്ചാരി. ഒന്നും നോക്കിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഒത്തുവരുന്ന ദിവസങ്ങൾ...

മൂന്നാറിൽ എന്താണ് കാണാനുള്ളത് ?. അറിയേണ്ടതെല്ലാം….

ഈ സംശയം ഇതിനകം പലരും ഇവിടെ (Sanchari Travel Forum)പോസ്റ്റിയത് കൊണ്ടും, ക്രിസ്തുമസ് ന്യൂ ഈയർ വെക്കേഷൻ അടുത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ടും, ഒരു മൂന്നാറുകാരനായത് കൊണ്ടും എനിക്കറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായി പറയട്ടെ.. (തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം,...

മൂന്നാർ നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാൻ പോയലോ..? ഒരു ചെറിയ യാത്ര വിവരണം.

 കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയ നിറഞ്ഞു നിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞിയും മൂന്നാറും. എന്നാൽ പിന്നെ ഇത്ര അടുത്തുള്ള നമ്മൾ ആ നീലവസന്തം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെ ആകുമല്ലോ. ഇനി അങ്ങനെ...

PHOTOGRAPHY

travel Tips