മംഗളാദേവി ട്രെക്കിങ് ഭാഗം 2

ഗേറ്റ് തുറന്നു കുറച്ചു നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ചെക്കിങ്ങിനായി ഒരു കൂട്ടം പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ബാഗ് പരിശോധിച്ച് വനത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ പാടില്ലാത്തവ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിനു ശേഷം ബോംബ് സ്‌ക്വാഡിന്റെ...

Trave;

മംഗളാദേവി ട്രെക്കിങ് ഭാഗം 2

ഗേറ്റ് തുറന്നു കുറച്ചു നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ചെക്കിങ്ങിനായി ഒരു കൂട്ടം പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ബാഗ് പരിശോധിച്ച് വനത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ പാടില്ലാത്തവ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിനു ശേഷം ബോംബ് സ്‌ക്വാഡിന്റെ...

മംഗളാദേവി ട്രെക്കിങ്. പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിലൂടെ 15 കിലോമീറ്റർ

കുറച്ചു നാൾ മുൻപ് കെട്ടിയോൻ പറഞ്ഞാണ് മംഗളാദേവി യെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രെ തുറക്കുവുള്ളു എന്നും ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ആണെന്നുമൊക്കെ ആണ് പറഞ്ഞത്. ആ കുന്നിന്റ മുകളിൽ നിന്ന്...

Entertainment

മംഗളാദേവി ട്രെക്കിങ് ഭാഗം 2

ഗേറ്റ് തുറന്നു കുറച്ചു നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ചെക്കിങ്ങിനായി ഒരു കൂട്ടം പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ബാഗ് പരിശോധിച്ച് വനത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ പാടില്ലാത്തവ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിനു ശേഷം ബോംബ് സ്‌ക്വാഡിന്റെ...

GADGETS

മംഗളാദേവി ട്രെക്കിങ്. പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിലൂടെ 15 കിലോമീറ്റർ

കുറച്ചു നാൾ മുൻപ് കെട്ടിയോൻ പറഞ്ഞാണ് മംഗളാദേവി യെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രെ തുറക്കുവുള്ളു എന്നും ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ആണെന്നുമൊക്കെ ആണ് പറഞ്ഞത്. ആ കുന്നിന്റ മുകളിൽ നിന്ന്...

ആലപ്പുഴയിലെ രാജ ഇക്കാടെ ചായക്കടയിലെ പൊറോട്ടയും ബീഫും.

6,7മാസം മുൻപ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെറിയൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങി നുമ്മടെ രാജാ ഇക്കാടെ കടയിൽ പോയി പൊറാട്ടയും ബീഫും കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 2'3തവണ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചെങ്കിലും ആ...

Trek To Chalal Village Kasol |പാർവതി നദിയുടെ അരികിലൂടെ ചലാല്‍ ഗ്രാമത്തിലേക്ക്

നോർത്ത് ഇന്ത്യ ട്രിപ്പില്‍ ഒരുപാട് നഷ്ടം തോന്നിയ ഒരിടമാണ് കസോൾ. കാര്യമായി കസോളിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാമായിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം കറങ്ങി തീർക്കാൻ പറ്റുന്നൊരിടം. അത് മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സിൽ. കാര്യമായി വേറെ അറിവുകൾ ഒന്നും...

PHOTOGRAPHY

travel Tips